PAGRINDINIS   PASLAUGOS   DIENOS CENTRAS   SPECIALISTAI   KONTAKTAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

admin/imgs/zenklas.jpg

 

 

2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU" ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR.08.1.3-CPVA-R-609 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS"

PROJEKTASSVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS UAB MAŽEIKIŲ PSICHINĖS SVEIKATOS CENTRAS, UAB DR. A. BIRŽIŠKOS SVEIKATOS CENTRAS IR UAB TIRKŠLIŲ SVEIKATOS NAMAI"

 

&SpunkavikiaiBebalsiskumainbsp;

 

  

Projekto vykdytojas

UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras

Projekto įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Projekto numeris

08.1.3-CPVA-R-609-81-0006

Projekto vertė

60 197,00 Eur

Europos regioninės plėtros fondo lėšos

51 167,00Eur

LR valstybės biudžeto lėšos

4 515,00 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos

4 515,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia

2019 m. vasario 28 d

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

2020 m. sausio 31 d.

 

Projekto poreikis:

Siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę Mažeikių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas, kuris skirtas pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą Mažeikių rajono savivaldybėje, įsigyjant tikslines transporto priemones pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, reikalingą vaikų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, pacientų slaugai bei gydymui, taip pat atnaujinant priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigų infrastruktūra: pakeičiami šviestuvai patalpose, įsigyta medicinos ir kompiuterinė įranga, įsigytos tikslinės transporto priemonės.

Tikslinės grupės:

Vaikai ir suaugusieji prisirašiusieji prie projekto vykdytojų ir partnerių įstaigų.

Projekto rezultatai ir nauda: Tikimasi, jog projekto įgyvendinimas sąlygos pagerėjusią UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centre, UAB Tirkšlių sveikatos namuose ir UAB Mažeikių psichinės sveikatos centre teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą rajono gyventojams. Numatoma, jog įgyvendinus projektą bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, t. y. pagerės vaikų ligų profilaktika, prevencija ir ankstyvoji diagnostika, pacientų slauga bei gydymas Mažeikių rajono savivaldybėje, priklausomybės nuo opioidų pakaitinis gydymas. Projekto naudą pajaus visi Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai.

 

 

DĖMESIO 

 Vadovaujantis SAM ir LR Vyriausybės duotais nurodymais ekstremaliu laikotarpiu dirbti pagal galimybes nuotoliniu būdu, esant klausimams, konsultuotis šiais telefonais 8-443-25337, 8-68620708. Jus visais dominančiais klausimais konsultuos pagal poreikį gyd. psichiatras, psichologas,  slaugytojas bei socialinis darbuotojas. 

 Gyd. J.Akavickienė 8-619-86948 (darbo metu)

 

  

sprendimas: meikita.lt