PAGRINDINIS   PASLAUGOS   DIENOS CENTRAS   SPECIALISTAI   KONTAKTAI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Mokamos sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

1.1. Valstybės ir savivaldybės biudžeto;
1.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
1.3. Valstybės ar savivaldybės sveikatos lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
2. Kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nėra išvardintos nemokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios pagalbos paslaugoms, mokamos, kai:
2.1. Pacientas neapdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu;
2.2. Pacientas neatskleidžia savo asmens tapatybės;
2.3. Paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, išskyrus atvejus, kai sudaryta tarpvalstybinė sutartis dėl medicininių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už jas;
2.4. Įstaiga yra išnaudojusi lėšų limitą, nustatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti.
2.5. Nemedicininės paslaugos.
3. Mokamas asmens sveikatos paslaugas reglamentuoja SAM patvirtintas kainynas Nr. 11-96-2.
4. Iš privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų pacientų papildomas mokestis imamas šiais konkrečiais atvejais:

 KOKIU ATVEJU REIKIA MOKĖTI REGLAMENTUOJA
Pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalis
Pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, jis sumoka šių paslaugų ar procedūrų kainą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" 3 priedo Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka" 6 dalies 3 punktas
 Pacientą konsultuotis pas gyd. psichiatrą ar medicinos psichologą siunčia gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" 3 priedo Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka" 6 dalies 4 punktas
Pacientas nenori registruotis į eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" 3 priedo Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka" 6 punktas
Teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos"

5. Pacientas dėl mokamų paslaugų kreipiasi į gydantį gydytoją.
6. Už mokamas paslaugas pacientas sumoka centro buhalterijoje, kur jam išduodamas pinigų priėmimo kvitas. Pacientas, sumokėjęs už medicininę paslaugą, priimamas tą pačią dieną.
7. Įstaigos stende pateikiama informacija apie teikiamas mokamas medicinines ir nemedicinines paslaugas, nurodant paslaugų kainas.
8. Paciento pasirinkimas gauti mokamą paslaugą patvirtinamas paciento ar jo atstovo parašu asmens sveikatos istorijoje.
9. Įstaiga už suteiktas nemokamas paslaugas neturi teisės iš paciento reikalauti papildomo užmokesčio.

 

SOCIALIAI NEDRAUSTIEMS ASMENIMS TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS


1. Psichiatro pirminė konsultacija:
Paciento psichikos būklės (sąmonės, orientacijos, suvokimo, mąstymo, kognityvinių funkcijų), gyvenimo būdo, socialinių duomenų vertinimas, konsultacijos neveiksnumo, globos slaugos ir kitais socialiniais klausimais 40 €
2. Psichologo konsultacija, diagnostika socialiai nedraustiems asmenims 40 €
3. Pažyma vairuotojams dėl teisių grąžinimo 6 €
4. Pažymos vairuotojams dėl teisių grąžinimo dublikato išdavimas (pažymą praradus) 3 €
5. Pažyma vežti psichotropines medžiagas gydymo tikslais (Šengeno konvensijos 75 str.) 10 €
6. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas šlapime naudojant Multitestą - 10 12 €
7. Girtumo nustatymas alkotesteriu 10 €
8. Rašytinės informacijos teikimas gavus paciento ar jo atstovo rašytinį prašymą 7 €
9. Rašytinės informacijos teikimas skubos tvarka gavus paciento ar jo atstovo rašytinį prašymą 9 €

Patvirtinta:
2019-11-04d. įsak. Nr.V-19/021

 

 

 

sprendimas: meikita.lt