Pagrindinis

NORĖDAMI PRISIEGISTRUOTI PAS MŪSŲ ĮSTAIGOS SPECIALISTUS TIESIOGIAI, GALITE PASPAUDĘ ŠIĄ NUORODĄ:

https://ipr.esveikata.lt/?municipality=33&organization=1004853483

 UAB Mažeikių psichinės sveikatos centro kokybės politikos tikslas – gerinti ir tausoti pacientų sveikatą, užtikrinant teikiamų paslaugų saugą ir kokybę, didinti darbo našumą, esant kiekvieno darbuotojo atsakomybei už kokybiškų ir savalaikių paslaugų teikimą